تبلیغات
ارمغان سلامتی - قدرت بی کران خداوند

ارمغان سلامتی

به قدرت بی‌کران خداوند ایمان داشته باشیم و


با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین‌ها را دارم و


با لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.