تبلیغات
ارمغان سلامتی - تند بخوریم یا نخوریم؟

ارمغان سلامتی

خبراول: تندبخورید، چاق می شوید.

خبردوم: تند بخورید، لاغر  می شوید.

بله! درست خوانده اید. دو خبر بالا واقعا درست اند. شما فکرکرده‌اید فقط در فلسفه و مباحث عجیب، تضاد و پیچیدگــی وجود دارد؟ نه خیر!؟ در عالــم غذا هم از این خبرها می افتد بنابراین برای اینکه شما بیشــتر از این دچار تشکیک نشوید، سریعا دو مطلب فوق را شکافته و تحلیل می کنیم. خبراول: تندبخورید، چاق می شوید. تحلیل: آنهایی که تند تند غذا می خورند و لقمه قبلی را قورت نداده بعدی را حواله دهان می کنند 3 برابر بیشــتر از بقیه چاق می شوند چون تا مغز بخواهد بفهمد چی به چی است صاحب مغز سفره را پاک سازی کرده. خبردوم: تند بخورید، لاغر می شوید. تحلیل: خوردن غذاهایی با طعم تند به لاغر شدن کمک می کند چون این غذاها مزه ملایمی ندارند، نمی شود زیاد آنها را خورد و در حقیقت بدن، بی خیال ادامه خوردن می شــود. در ضمن انگار ماجرای آتش زدن غذاهای تند درســت است چون این غذاها سوخت و ســاز بدن را هم بالا می برد. بنابراین توصیه می شود با کاهش نمک به غذا فلفل بزنند.