تبلیغات
ارمغان سلامتی - آیه 54 سوره اسراء

ارمغان سلامتی

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ یَشَأْ یَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ یَشَأْ یُعَذِّبْكُمْ وَ ما أَرْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ وَكِیلًا «54»

پروردگار شما به شما داناتر است، اگر بخواهد بر شما رحمت مى‌آورد، یا اگر بخواهد (به خاطر كردارتان) شما را عذاب مى‌كند. و ما تو را به عنوان وكیل مردم نفرستادیم (تا به ایمان آوردن مجبورشان كنى).

نکته ها

انسان خود را برتر از دیگران نداند، آنان را تحقیر نكند و حتّى به كفّار نگوید: شما اهل دوزخید و ما اهل بهشت، چرا كه چنین روشى، سبب فتنه مى‌شود. به علاوه ما چه مى‌دانیم عاقبت خوش با كیست؟ خدا آگاه‌تر است، اگر بخواهد مى‌بخشد یا عذاب مى‌كند.

پیام ها

1- به ایمان خود مغرور نشویم. «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ»

2- كارهاى الهى، بر اساس علم اوست. «أَعْلَمُ بِكُمْ‌ یَرْحَمْكُمْ‌ یُعَذِّبْكُمْ»

3- علم خدا ومهر و قهر او، از شئون ربوبیّت خداوند است. «رَبُّكُمْ‌ یَرْحَمْكُمْ‌ یُعَذِّبْكُمْ»

4- سخن از رحمت و عطوفت، پیش از قهر و عذاب است. «یَرْحَمْكُمْ‌ یُعَذِّبْكُمْ»

5- انسان باید بین خوف و رجا باشد. «یَرْحَمْكُمْ‌ یُعَذِّبْكُمْ»

6- انسان‌ها در انتخاب عقیده آزادند، حتّى پیامبران هم مأمور اجبار مردم بر ایمان نیستند. «ما أَرْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ وَكِیلًا»

7- مبلّغ دین، نباید خود را وكیل و سرپرست مردم بداند. «وَكِیلًا»

در پایان آیه روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کرده و به عنوان دلداری و پیشگیری از ناراحتی فوق العاده پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از عدم ایمان مشرکان می‌فرماید: «و ما تو را و کیل بر آنها نفرستاده‌ایم» که ملزم باشی حتما آنها ایمان بیاورند (وَ ما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ وَکِیلًا). وظیفه تو ابلاغ آشکار و دعوت مجدّانه به سوی حق است، اگر ایمان آوردند چه بهتر و گر نه زیانی به تو نخواهد رسید. دانشنامه ی اسلامی