تبلیغات
ارمغان سلامتی - راز طول عمر

ارمغان سلامتی

خانم ویور راز طول عمر خود را در بندگی خدا عنوان کرده و گفته است: «به خدا ایمان داشته باشید، به قانون احترام بگذارید و نگران چیز دیگری نباشید. من سال هاست که تسلیم اراده ی خداوند هستم و تا امروز نیز خسته نشده ام».