تبلیغات
ارمغان سلامتی - ویژگی هایی که یک خانواده سالم باید داشته باشد

ارمغان سلامتی

در خانواده سالم  اعضای آن حس حمایت گری دارند، نسبت به یکدیگر با دلسوزی برخورد می کنند و همواره مراقب هم هستند. احترام به تفاوت های فردی از دیگر نشانه های خانواده سالم است. اعضا خانواده به عقاید و نظرات یکدیگر احترام گذاشته و درک خوبی از شرایط هم دارند. در یک خانواده متعادل، والدین اقتدار دارند و  با اینکه نظر فرزندان را در تصمیم گیری ها لحاظ می کنند، اما تصمیم نهایی را خودشان می گیرند. افراد باید آمادگی پذیرش تغییرات جدید را داشته باشند، انعطاف پذیری و توانایی سازگاری با شرایط جدید نیز از دیگر مولفه های خانواده سالم است. والدین باید فرزندانشان را برای رویایی با بحران ها و مقاطع سخت زندگی آماده کنند تا در برهه های حساس زندگی، آسیب های جدی به آنان وارد نشود.