تبلیغات
ارمغان سلامتی - دوست داشتن یعنی چه؟

ارمغان سلامتی

میدونی دوست داشتن چیه؟

پدرم میگه یعنی موقع خوابیدن یک کتاب داستان بخونی و اون کتاب 23 باراز اول دوباره بخونی.

میدونی دوست داشتن چیه؟

مادرم میگه یعنی 3 مرتبه در طول روز غذا درست کنی حتی اگه خسته باشی و هیچ احساس خوبی نداشته باشی.

میدونی دوست داشتن چیه؟

برادر بزرگم میگه یعنی با من توپ بازی کنه حتی وقتی که دوست داشته باشه با ماشین هاش بازی کنه .

 میدونی دوست داشتن چیه ؟

خواهر کوچیکم میگه یعنی با یک نفر عروسک بازی کنی و بشینی باهاش چای بخوری.

خودم میدونم دوست داشتن یعنی چی؟ فکر کن فکر کن فکر کن...

آره؛ من مطمئنم که فهمیدم! دوست داشتن وقتی اتفاق می افته که کارهایی انجام بدیم که دیگران خوشحال  میکنه. این قسمتی از دوست داشتنه.

 برای نشان دادن عشق و علاقه به دیگران راه های گوناگونی وجود دارد.