ارمغان سلامتی *تندرستی پاداش نیک زیستی ست.حکیم ارد بزرگ* تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت : سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسم و روح و اجتماع و نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو. مهم ترین ابعاد تندرستی یا سلامتی عبارتند از : 1) بعد جسمی 2) بعد روانی 3) بعد اجتماعی این سه بعد در یکدیگر تأثیرمی گذارند. گاه یک بعد تسلط و نفوذ بیشتری در ابعاد دیگر دارد و گاه نیز امکان دارد دو بعد یا هر سه بعد نسبت به یکدیگر تأثیر متقابل داشته باشند. حس تندرستی در افراد تفاوت دارد و دو فرد در شرایط جسمانی یک‌سان ممکن است قضاوت متفاوتی در مورد تندرستی خود یا دیگران بکنند. برای نمونه یک فرد معلول می‌تواند خود را کاملاً تندرست حس کند در حالی که اطرافیانش او را ناتندرست بدانند. البته افرادی که بیماری‌های شدید دارند معمولاً همیشه از سوی خود و دیگران تندرست به‌شمار نمی‌آیند. واژهٔ سالم در مورد پدیده‌های گوناگون، برای نمونه اقتصاد، فضا و محیط هم کاربرد دارد. و در نهایت باید بدانیم که: هر کس‌ با مراعات‌ بهداشت‌ قادر است‌ از لحاظ‌ جسمانی‌، روانی‌ و اجتماعی‌ در وضع‌ مناسبی‌ قرار گرفته‌ و وظیفه‌ای‌ را که‌ نسبت‌ به‌ خود، افراد خانواده‌ و جامعه‌ خود دارد به‌ خوبی‌ ادا کند. ارمغان سلامتی در اینستاگرام : salamat4you@ tag:http://salamat4you.mihanblog.com 2019-09-18T15:50:13+01:00 mihanblog.com چگونه سالم و تندرست باشیم؟ 2019-09-18T09:19:36+01:00 2019-09-18T09:19:36+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1385 مرضیه نصیری در سن نوجوانی هم نیازمند توجه به سلامتی و بهداشت خود هستید و چون در مرحله بلوغ به سر می برید باید راه های رسیدن به رشد مناسب را یاد بگیرید.

در سن نوجوانی هم نیازمند توجه به سلامتی و بهداشت خود هستید و چون در مرحله بلوغ به سر می برید باید راه های رسیدن به رشد مناسب را یاد بگیرید.

]]>
مدرسه سلام 2019-09-18T08:31:57+01:00 2019-09-18T08:31:57+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1384 مرضیه نصیری ]]> در کلاس حوصله ام سر می رود! 2019-09-18T08:22:25+01:00 2019-09-18T08:22:25+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1383 مرضیه نصیری ]]> می ترسم مقابل بچه های کلاس حرف بزنم ... 2019-09-18T08:14:04+01:00 2019-09-18T08:14:04+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1382 مرضیه نصیری ]]> اهمیت بهداشت در مدرسه و اصول بهداشتی 2019-09-17T17:34:13+01:00 2019-09-17T17:34:13+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1381 مرضیه نصیری بهداشت در مدرسه از جمله مسایلی است که در محیط های عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. رعایت اصول بهداشتی در مدارس بستگی به موارد مختلفی دارد که در این مقاله به آنها می پردازیم. سطح بهداشت دانش آموزان ریشه در آموزش های خانواده دارد و با ورود به مدرسه این آموزش ها مورد محک قرار می گیرند و معایب و ضعف ها باید با آموزش های همگانی برطرف شوند چرا که نقش اصلی در کیفیت بهداشت مدرسه را دانش آموزان بازی می کنند.

بهداشت در مدرسه از جمله مسایلی است که در محیط های عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. رعایت اصول بهداشتی در مدارس بستگی به موارد مختلفی دارد که در این مقاله به آنها می پردازیم.

سطح بهداشت دانش آموزان ریشه در آموزش های خانواده دارد و با ورود به مدرسه این آموزش ها مورد محک قرار می گیرند و معایب و ضعف ها باید با آموزش های همگانی برطرف شوند چرا که نقش اصلی در کیفیت بهداشت مدرسه را دانش آموزان بازی می کنند.

]]>
راه‌های رهایی از شپش سر 2019-09-17T10:04:36+01:00 2019-09-17T10:04:36+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1378 مرضیه نصیری در قسمت اول این مطلب، درباره نشانه های شپش سر و راه های انتقال آن برای شما صحبت کردیم. حال راه های درمان آن را می گوییم.

در قسمت اول این مطلب، درباره نشانه های شپش سر و راه های انتقال آن برای شما صحبت کردیم. حال راه های درمان آن را می گوییم.

]]>
آنچه باید درباره شپش سر کودکتان بدانید 2019-09-17T09:44:57+01:00 2019-09-17T09:44:57+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1377 مرضیه نصیری ممکن است با دیدن لکه های سفیدرنگ کوچک در موی فرزند خود، بترسید. شپش ها عموما خطرناک نیستند. در این متن اطلاعات کاملی را برای در امان ماندن از هجوم شپش ها خواهید آموخت. ممکن است با دیدن لکه های سفیدرنگ کوچک در موی فرزند خود، بترسید. شپش ها عموما خطرناک نیستند. در این متن اطلاعات کاملی را برای در امان ماندن از هجوم شپش ها خواهید آموخت.

]]>
تغذیه مناسب برای دانش آموزان 2019-09-17T07:44:02+01:00 2019-09-17T07:44:02+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1376 مرضیه نصیری برای دانش آموزان صرف صبحانه به عنوان اصلی ترین وعده غذایی تحصیلی، متاسفانه مورد بی مهری فراوانی واقع شده است. صبحانه باعث می شود که انرژی مورد نیاز مغز برای یادگیری کاملا به موقع فراهم شود و بدن برای نیازهای خود به منابع ذخیره شده ای که باید صرف رشد جسم شود مراجعه نکند.

برای دانش آموزان صرف صبحانه به عنوان اصلی ترین وعده غذایی تحصیلی، متاسفانه مورد بی مهری فراوانی واقع شده است. صبحانه باعث می شود که انرژی مورد نیاز مغز برای یادگیری کاملا به موقع فراهم شود و بدن برای نیازهای خود به منابع ذخیره شده ای که باید صرف رشد جسم شود مراجعه نکند.

]]>
برخورد با افراد عقل کل 2019-09-17T07:02:23+01:00 2019-09-17T07:02:23+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1375 مرضیه نصیری ]]> تکنیک های ضد خجالت 2019-09-17T06:33:32+01:00 2019-09-17T06:33:32+01:00 tag:http://salamat4you.mihanblog.com/post/1374 مرضیه نصیری ]]>